Billboard

billboardlar

Ülkemizde ilk olarak 1985 yılında Ankara’da kullanılmaya başlanmış daha sonra büyük illerimize yayılmıştır. İlk yıllarda altyapı yetersizliğinden bakımsız, dağınık ve belli bir kaliteden yoksunken yerel yönetimlerin açık hava reklamcılığına el atması ile düzensizlik ve başıboşluk ortadan kaldırılmış, kentlerde bunların sayısı belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Günümüzde Türkiye’de açık hava reklamcılığında en çok kullanılan 2. reklam mecrasıdır.

Adana da Bilboardlar iki yüklenici firma tarafından işletilmektedir. Seyhan Belediyesi Panoları işletmesi firmamız olup sahada ki pano sayısı 94 Adettir.

Baskı Alanı : 350x200cm

Görünen Alan : 345x195cm

Seyhan: 98 Adet

115 gr/m² ağırlığında mat kuşe, su bazlı ve blueback kağıt.

Bölgeler